’’Haluamme rakentaa sillan kahden kulttuurin välille’’ – haastattelussa Michelle Kranot ANIDOXista

animaatio <3 dokumentti

Tutoroidessaan muita elokuvantekijöitä Michelle Kranot ei tahdo esiintyä opettajana, vaan vertaisena. Michelle ja Uri Kranot ovat palkittuja elokuvantekijöitä ja kokeneita tutoreita, jotka tunnetaan kerronta- ja teknologiarajat ylittävästä työskentelystään sekä multimediateoksistaan. He vetävät kehittelytyöpajaa TAFF Prossa, ja Uri Kranotin luento avaa tapahtuman keskiviikkona.

Michelle ja Uri Kranot.

Järjestätte TAFF Prossa kehittelytyöpajaa animaatiota ja dokumenttia yhdistäville projekteille. Työpajaan valittiin kahdeksan projektia, ja olit mukana teosten valitsijaraadissa. Millaisen vaikutelman sait mukaan hakeneista teoksista?

–Yleislinja oli hyvin ammattitaitoinen. Töissä korostuivat ajankohtaiset sosiaaliset kysymykset, usein hyvin henkilökohtaisesta näkökulmasta. Mukaan hakeneet tekijät käyttivät animaatiota runollisesti ja puhuttelevasti, tavalla, joka meni informatiivisuuden ja opettavaisuuden tuolle puolen.

–Uri luennoi myös viime vuonna TAFFissa. Hänen mukaansa tapahtuma oli hyvin järjestetty ja festivaalilla vallitsi lämminhenkinen tunnelma.

Tanskassa järjestämänne ANIDOX:Lab on vuoden pituinen työpaja, johon osallistuvat elokuva-alan tekijät kehittelevät animaatiota ja dokumenttia yhdistäviä projektejaan tutorien ohjauksen, vinkkien ja ideoiden avulla. TAFF Pron työpajassa parhaaksi valittu projekti pääsee mukaan vuoden mittaiseen ANIDOX-työpajaan ensi vuonna. Miten ANIDOX:Lab sai alkunsa?

–Uri ja minä olimme työskennelleet animoitujen dokumenttien parissa useita vuosia, ja ajattelimme, että vertaispalautteeseen perustuva oppiminen olisi inklusiivista ja jännittävää. Ensimmäinen ANIDOX:Lab pidettiin Alankomaissa, ja lopulta Tanskassa muutimme sen ammattilaisille suunnatuksi koulutusohjelmaksi. Ylläpidämme myös residenssiä, ja osa ANIDOXista on keskittynyt virtuaalisen todellisuuden projekteihin.

Mikä innostaa teitä tutorointiin?

–Teemme itse animoituja dokumentteja, ja niinpä meistä on mahtavaa tavata erilaisten tyylisuuntausten ja elokuvamuotojen parissa työskenteleviä tekijöitä ja ohjaajia. Noin puolet ANIDOXin osallistujista on animaattoreita ja puolet dokumentin tekijöitä. Näiden maailmojen kohtaaminen on todella inspiroivaa – tavoitteemme on luoda silta näiden kahden elokuvantekemisen kulttuurin välille.

Miten animaation ja dokumentin tekemisen kulttuurit sitten eroavat toisistaan?

–Ne ovat teknisesti todella erilaisia kanavia ja rahoitussysteemi on erilainen. On monia eettisia seikkoja, jotka koskevat hieman enemmän dokumentaristeja kuin animaattoreita. Dokumentin tekijät taas saavat animaation kautta mahdollisuuden avata silmänsä uusille visuaalisille ajattelu- ja työskentelytavoille.

Michelle & Uri Kranot: ’’Nothing Happens’’ (2017)

Nothing Happens -teoksessa katsoja muuttuu osallistujaksi.

Teosten trailereita

Miksi animaatio ja dokumentti ovat hyvä pari?

–Mielestäni animaatiolla on pääsy syvempään totuuteen. Visuaalisesti se tarjoaa rajattomat mahdollisuudet ja voi tuoda tuoreutta mihin vain elokuvantekemiseen, mutta eritysesti dokumenttiin. Totuudella tarkoitan esimerkiksi psykologista totuutta: animaation avulla voi kuvata tarkasti sisäistä todellisuutta ja mielikuvitusta. Dokumentin avulla pyritään pääsemään jonkin aiheen tai ilmiön ytimeen, ja niinpä se puolestaan tukee animaatiota – dokumentti ankkuroi johonkin konkreettisempaan näitä loputtomia mahdollisuuksia, joita animaatio tarjoaa.

Mihin kiinnität huomiota, kun toimit tutorina?

–Haluan nähdä, mitä sanottavaa tekijöillä on. Mietin, millaisista kontakteista he hyötyisivät: mitä muita elokuvia, projekteja ja ihmisiä voisin esitellä heille. Haluan ymmärtää, mitä osallistuja tahtoo saavuttaa, ja pysyä herkkänä sille. En niinkään ehdota uusia mullistavia ideoita, mutta saatan ehdottaa uutta työskentelytapaa, inspiroivaa kollaboraatiota tai tekniikkaa, jota tekijät eivät ole itse tulleet ajatelleeksi.

Mitä ajattelet tilanteista, joissa palautteen saaja onkin kanssasi aivan eri mieltä kanssasi?

–Sehän on ihan parasta! En ajattele itseäni opettajana vaan vertaisena. Minulla on kokemusta elokuvanteosta, virtuaalisen todellisuuden tekemisestä ja toisten elokuvantekijöiden kanssa työskentelystä – palautteeni voi siis olla arvokasta, mutten ole kaikkitietävä… Olen utelias, ja luulen kohtaamisten kiinnostavan osallistujiakin sen vuoksi.

Olette tunnettuja kerronnan ja teknologian rajoja ylittävistä töistänne. Mikä kiehtoo näiden yhdistämisessä?

–Pidän virtuaalisten elementtien sekoittamisesta lineaariseen kerrontaan, sillä pääsen leikkimään kerronnan keinojen ja tarinankertomisen kanssa. Voin haastaa itseäni ja sitä, mitä tiedän tarinankerronnasta. Katsojan muuttuessa osallistujaksi tapahtuu jotain todella mielenkiintoista suhteessa siihen, miten hän sitoutuu teokseen. Virtuaalitodellisuuden kokeminen tulee ehkä lähemmäs performanssiin tai teatteriesityksen osallistumista katsojana.

Mikä inspiroi sinua?

–Taide ja kirjallisuus sekä ihmiset, joiden kanssa työskentelen. Viime aikoina erityisesti pitkät romaanit; olen innokas lukija.

Uri Kranotin luento Manillan viinatehtaalla keskiviikkona 26.8. klo 14.

Michelle & Uri Kranot

-Elokuvantekijöitä, oma tuotantoyhtiö nimeltä TinDrum. Uri on animaatio-ohjaaja ja Michelle tuottaja sekä monialainen taiteilija. Teoksia palkittu Annecyssa ja The Oscareiden Shortlistissa.

-Uri Kranot pitää TAFF Prossa luennon animaation ja dokumentin yhdistämisestä 26.8. klo 14.00.

-Vetävät TAFF Pro -tapahtumassa animaation ja dokumentin yhdistämiseen keskittyvää kehittelytyöpajaa. Uri toimii myös tutorina työpajassa.

-Luotsaavat Tanskassa ANIDOX:Lab -nimistä vuoden pituista workshopia animoiduille dokumenteille.

-Kotoisin Israelista. Kuusihenkinen perhe asuu Tanskassa Viburgissa.